کتابخانۀ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید اشرفی

شامل منابع تشکیلاتی، فرهنگی ، سیاسی و اجتملاعیِ گردآوری شده

بخش های کتابخانه

کـتـب

معرفی کتاب های موجود هم در قالب فایل PDF و هم به صورت نسخۀ چاپی

کتب صوتی و پادکست

مجموعه ای از کتاب های صوتی گردآوری شده | پادکست های تشکیلاتی

جزوات

جزوات آموزشی گردآوری شده از دوره های مطرح (دوره هایی مثل جهاد اکبر اتحادیه و سابغات)

سخنرانی ها

مجموعه ای از سخنرانی های گردآوری شده از سخنران های مطرح

پاورپوینت

فایل هایی آموزشی برای مباحث تشکیلاتی اعضاء و دانشجویان

طرح های مطالعاتی

دوره هایی تعامل محور برای دانشجویان دانشگاه اشرفی اصفهانی

این بخش ها در آیندۀ نزدیک آماده می شوند (بخش جزوات راه اندازی شده است)

سیر های مطالعاتی انجمن اسلامی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اشرفی اصفهانی تقدیم می کند :

بصائـر

در این طرح مطالعاتی به صورت هفتگی نشست هایی تعاملی حول محور کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن برگزار می‌شود.

راه روشن

مسابقاتی با محوریت کتابخوانی که هر ساله برگذار می شود.

بیانیه گام دوم انقلاب

این دوره به پایان رسیده است . اما در آینده مجددا برگزار میشود

میعاد

این دورۀ مطالعاتی در حال حاضر توسط اتحادیه انجمن های اسلامی برگزار می شود …