رویدادهای اخیر

مدیر سایت

دوره مجازی حوراء | دریافت گواهینامه

دوره آموزشی حوراء

برای دریافت گواهینامه از لیست زیر بر روی نام خانوادگی خود کلیک کنید:رمزعبور برای بازگشایی فایل فشرده ، کدملی می باشد. اسما عسکریآتنا رحیمیبهار پورخلیلیثمین رضاییحانیه کریمیحدیث حسینیحسین قنواتیزکیه حشمتزهرا استکیزهرا ایزدخواصی عطاآبادیزهرا بهرامیزهرا فروغیزهرا لشکریزهرا سیاوشیسارا نوذریستاره اصفهانی پورسید علی محمد غرضیشیما ترخانیفاطمه اسدی مومنیفاطمه بهرامی سامانیفاطمه حشمتفاطمه رمضانیفاطمه ساهورفاطمه صفری دهقیفاطمه کاظمی قهنویهفاطمه کریمی قمبوانیفاطمه ملکوتی خواهفاطمه منصوریفاطمه …

مشاهده »»

عضویت سرکار خانم اسدی مؤمنی در شورای مرکزی اتحادیه

عضویت خانم اسدی مؤمنی در شورای مرکزی اتحادیه

سرکار خانم فاطمه اسدی مؤمنی دبیر اسبق واحد خواهران انجمن اسلامی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی طی دو دوره، درجریان بیست و سومین نشست سالانه با کسب رأی اعتماد از سوی دفاتر انجمن اسلامی سراسر کشور بعنوان یکی از اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور انتخاب شدند.

مشاهده »»

ارتقا نوع عضویت به تک حق رأی در نشست سالانه

ارتقا انجمن اسلامی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به تک حق رأی

با کسب رای اعتماد از سمت شورای عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل ، دفتر انجمن اسلامی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) از عضو ناظر به عضو دارای حق رأی ارتقا یافت.

مشاهده »»