رویدادهای اخیر

دوره های آموزشی

presentation-icon

ثبت نام در دوره ها

calendar-icon

تقویم دوره ها

دوره های آموزشیِ اخیر

نشست آموزشی مجازی با دکتر مسعودی

اولین نشست تشکیلاتی

۱ جلسه ، مجموعاً ۱۵۰ دقیقه

استاد دکتر مسعودی

ویژۀ دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) - محتوای آموزشی در قالب وبینار - فایل ضبط شده منتشر نشده
توضیحات
دوره آموزشی تشکیلاتی سابغات ویژه دانشجویان

سابغات

۳ روز ، مجموعاً ۱۷ ساعت (مجازی)

دورۀ آموزشی تشکیلاتی

ویژه ی دانشجویان
توضیحات بیشتر
دوره آموزشی حوراء

دورۀ آموزشی حوراء

۶ جلسه - بصورت مجازی

دوره آموزشی حوراء

در موضوعات خانواده، سبک زندگی اسلامی و جایگاه زن در اسلام
ثبت نام / ورود