رویدادهای اخیر

دوره های آموزشی

presentation-icon

ثبت نام در دوره ها

calendar-icon

دوره های سابق

دوره های آموزشیِ اخیر

نشست آموزشی مجازی با دکتر مسعودی

اولین نشست تشکیلاتی

۱ جلسه ، مجموعاً ۱۵۰ دقیقه

استاد دکتر مسعودی

ویژۀ دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) - محتوای آموزشی در قالب وبینار - فایل ضبط شده منتشر نشده
توضیحات
دوره آموزشی تشکیلاتی سابغات ویژه دانشجویان

سابغات

۳ روز ، مجموعاً ۱۷ ساعت

دورۀ آموزشی تشکیلاتی

ویژه ی دانشجویان
توضیحات بیشتر

دورۀ آموزشی آزمایشی

۳ جلسه ، مجموعاً ۲۷۰ دقیقه

استاد تست

آموزشی ویژۀ دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)
ثبت نام / ورود