رویدادهای اخیر

ثبت نام در اردوی ندای جهاد

اردوی ندای جهاد در داخل یکی از اردوگاه های اصفهان با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۱۷ ام الی ۱۹ بهمن  برگزار خواهد شد
مهلت ثبت نام : تا ۱۴ بهمن ساعت ۲۴

⚠ به دستور دانشگاه دانشجویان خواهر برای شرکت در اردو ها لازم است رضایت نامه از جانب ولیِ خود مبنی بر حضور در اردو در تاریخ مشخص شده (صبح ۱۷ الی غروب ۱۹ بهمن) ارائه دهند