سه شنبه , ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
رویدادهای اخیر
دوره آموزشی حوراء

حوراء | دانلود فایل جلسات

دریافت فایل ضبط شدۀ کلاس های دوره آموزشی (مجازی) حوراء :

فانتزی های ازدواجدانلود
جایگاه زنان در حکمرانی و سیاست گذاریدانلود
جایگاه مردان در تقابل الگوی سوم زنانه دانلود