پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
رویدادهای اخیر

چهارمین دوره انتخابات انجمن اسلامی

چهارمین دوره انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی پنج شنبه ۶ مرداد با شروع مجمع عمومی بصورت مجازی برگزار می‌گردد.

داوطلبان می توانند جهت نام نویسی از ۱۱ تیر لغایت پایانِ ۱۸ تیر ماه به وبسایت انجمن اسلامی به نشانی (http://mostaghel.ashrafi.ac.ir/) مراجعه نمایند.
مطابق اساسنامه‌ی انجمن اسلامی پس از احراز صلاحیت، اسامی اولیۀ نامزد ها توسط هیأت ناظر اعلام خواهد شد.

انتخابات سالیانۀ انجمن اسلامی دانشگاه برای تعیین اعضای شورای مرکزی و تعدادی از اعضای هیأت ناظر در دور جدید (سال تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱) می‌باشد.

تاریخ اعلام عمومی اسامی نامزدها و زمان دقیق مجمع عمومی ۲۹ تیر ماه می‌باشد.