سه شنبه , ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
رویدادهای اخیر

سواد رسانه ای

شرکت کنندۀ محترم با تکمیل فرآیند نظرسنجی ما را در ارزیابی اساتید این دوره همراهی کنید 💐🙏🏻

با ثبت مجدد نظر خود ، فرم پر شدۀ جدید جایگزین فرم قبلی می شود