رویدادهای اخیر
نتایج مسابقه درهوای امیر

نفرات برتر مسابقه عکاسی «درهوای امیر»

مسابقه عکاسی درهوای امیر در عید غدیر سال ۱۴۰۰ هـ.ش توسط انجمن اسلامی دانشگاه شهید اشرفی برگزار شد.

نفرات برتر : الناز رحیمیان – سجاد کاویانی – مهلا رمضانی – انسیه سادات میرصفایی – آیدی ارسالی (nafas___eb3)