سه شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۱
رویدادهای اخیر

داوطلبین انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

اعلام عمومی اسامی نامزدهای انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

اسامی به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است:

داوطلبین شورای مرکزی :
 • فاطمه اسدی مومنی
 • فاطمه بابایی شاهدانی
 • زهرا بهرامی
 • مهدی جلیل سرقلعه
 • سیدمحمدابراهیم خدائی
 • زهره صالحی منش
 • حامد محسنی
 • امیرمحمد محمدیها
 • انسیه سادات میرصفایی
داوطلبین هیأت ناظر :
 • سید علیرضا شاهرضایی
 • احمد ملااحمدی