رویدادهای اخیر
معرفی اعضای اصلی شورای مرکزی انجمن اسلامی

دبیران واحدهای شورای مرکزی مشخص شدند

۲۱ مهر اولین جلسه‌ی شورای مرکزی دوره سوم برگزار شد.

مطابق اساسنامۀ انجمن اسلامی در هر دوره دبیران واحد های شش گانه شورای مرکزی با انجام رأی گیری از میان اعضای اصلی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان انتخاب می شوند.

که بدین ترتیب سرکار خانم فاطمه اسدی مومنی برای واحد خواهران، جناب آقای مهدی جلیل برای واحد عقیدتی – سیاسی ، جناب آقای امیرمحمد محمدیها برای واحد تبلیغات و روابط عمومی، سرکار خانم فاطمه بابایی برای واحد مالی و تدارکات، سرکار خانم انسیه‌سادات میرصفایی برای واحد فرهنگی – اجتماعی و جناب آقای حامد محسنی برای واحد آموزشی – تحقیقاتی انتخاب شدند.
حناب آقای سیدمحمدابراهیم خدائی نیز به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی انتخاب شدند.

معرفی اعضای اصلی شورای مرکزی انجمن اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *